PATRIMONI
- Torrebesses

11 construccions de pedra seca, possibles nous BCIN

L’Ajuntament de Torrebesses ha iniciat els tràmits per tal que el departament de Cultura de la Generalitat les catalogui i això pugui servir per donar valor afegit a l’oli de la zona.

(foto: Xavi Minguella)

L'Ajuntament de Torrebesses s'ha proposat que onze elements de pedra seca vinculats a l'abastament i explotació de l'aigua siguin declarats bé cultural d'interès nacional (BCIN) per la Generalitat, amb la intenció que representin, així, "un valor afegit al producte de la zona, és a dir, l'oli", explica l'alcalde, Mario Urrea. En aquest sentit, la memòria que s'ha redactat amb aquest efecte ja ha estat presentada i defensada i resta pendent d'entregar l'estudi de planimetria. El 13 de febrer, el departament de Cultura de la Generalitat va resoldre iniciar l'expedient de declaració i, per tant, anotar aquestes construccions de manera preventiva al Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional. Això significa, també, la suspensió de llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament de la zona en qüestió, excepte si el departament de Cultura ho autoritza al no ser obres que perjudiquin els valors que cal protegir.

Patrimoni com a valor
Les construccions torrebessines que es volen declarar BCIN són el pou de la vila, els safareigs i el bolló, la secla i la rasa de la Vall Major, el conjunt del molí de Bep de Canut, el marge del molí del Ramon, el molí i bassot de Tomàs, la cabana d'Albert Marçal, la cabana de volta de la Paula, la cadolla Colomina i regatons, la bassa de Bep de Pubill i regató, l'aljub i cadolla del Ribot i regatons i altres abancalaments i marges de pedra seca a la zona de la Gironeta. Segons Urrea, "si volem que l'oli estigui més ben valorat al mercat, crec que hem d'anar més per aquest camí que per grans augments de producció que acabin suposant una baixada de preus". Altres BCIN de la comarca són totes les restes de castells, el jaciment de Vilars, la Roca dels Moros al Cogul, les esglésies de la Granadella, Vinaixa i Torrebesses, la balma dels Punts a l'Albi o el castell-palau d'Aspa.