DEMOGRAFIA

Baixa el nombre de matrimonis a la comarca

Durant el 2018 es van casar 46 parelles. La gran majoria de matrimonis es van dur a terme mitjançant una cerimònia civil, durant els mesos d'estiu i on l'home tenia entre 35 i 44 anys i la dona entre 25 i 34.

L'estadística de matrimonis durant el 2018 a la comarca administrativa de les Garrigues ha caigut respecte de l'any anterior. Durant el 2018 es van celebrar 46 enllaços, 15 menys que el 2017 (-24,6%) i per sota de la mitjana dels darrers set anys, que se situa en els 52,28 matrimonis a l'any. Aquesta és la pitjor dada de matrimonis des de l'any 2013, quan n'hi va haver 34 (rècord negatiu de la comarca).

Pel que fa a les característiques dels 46 matrimonis, 38 es van dur a terme mitjançant una celebració civil (82,6%) mentre que 8 (17,39%) van ser sota l'empara de la religió catòlica. Si ens fixem en l'edat amb què els cònjuges van contraure matrimoni, la majoria dels homes es va casar amb una edat entre els 30 i els 44 anys (60,87%), essent el quinquenni dels 40 als 44 el majoritari (23,91%). En les dones, la mitjana baixa i es concentra entre els 25 i els 39 anys (65,22%), essent el període dels 30 als 34 anys el més freqüent (34,78%).

Els mesos preferits per la majoria dels cònjuges van ser el juliol (7), l'abril i el setembre (6) i el maig, juny i l'agost (4). Per contra, durant els mesos de gener i febrer no es va dur a terme cap matrimoni. Pel que fa a la nacionalitat dels casats, 38 matrimonis es van celebrar entre persones amb nacionalitat espanyola, 5 van ser entre un home espanyol i una dona estrangera, 2 enllaços entre cònjuges de la mateixa nacionalitat i hi va haver un matrimoni entre un espanyol i estrangera i un altre d'una parella d'estrangers de diferent nacionalitat. Per últim, dels 92 recents casats, 73 ho feien per primera vegada (79,34%) mentre que 19 s'havien divorciat prèviament (20,65%).