URBANISME
- Redacció / Maials

Urbanisme dona llum verda a l'ampliació del polígon de Maials

En aquest sector de sòl industrial hi ha la cooperativa i l’empresa Almendras Martí, que és qui promovia la modificació del planejament urbanístic per poder ampliar instal·lacions.

La Comissió territorial d'urbanisme de Lleida, presidida pel director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha donat aquest dimecres el darrer vistiplau a la modificació del planejament urbanístic de Maials que ha de permetre a l'empresa Almendras Martí ampliar les seves instal·lacions.

Actualment, al nord del nucli urbà, just a l’altra banda de la carretera que va cap a Seròs, es troba un sector de sòl industrial anomenat SUD2, de 92.764 m2 de superfície, on hi ha dues empreses en funcionament: la Cooperativa del Camp Foment Maialenc i la trencadora Almendras Martí, que ocupa 2.187 m2 de superfície construïda. Aquesta darrera companyia promou la modificació del planejament per poder ampliar les seves instal·lacions i facilitar el desenvolupament del sector per activitat econòmica en tres fases de desenvolupament.

L’aprovació d’aquesta modificació per part d’Urbanisme també suposa eliminar un vial paral·lel a la carretera, de 300 metres de llargada, que hi havia previst inicialment i substituir-lo per una franja de zones verdes de 16 metres d'ample entre la carretera i les indústries, que funcionarà com a espai de transició amb el nucli urbà. En conjunt, es redueixen més de 2.800 de m2 de sistema viari i s'incrementen en 1.962 m2 els espais lliures.

El sostre edificable permès al sector s'incrementa fins assolir el màxim previst pel planejament municipal de Maials “per optimitzar el consum de sòl i garantir la viabilitat econòmica del desenvolupament industrial”, es diu des del departament de Territori de la Generalitat. Finalment, “es flexibilitzen les condicions d'ordenació per incrementar les possibilitats de les activitats econòmiques”, s’afegeix.

La Comissió d'urbanisme ja havia aprovat aquesta modificació del planejament del sector industrial però n’havia suspès l’entrada en vigor fins que es presentés un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions tècniques. A la reunió d'avui, la Comissió ha donat conformitat a aquest text refós.