COMARCA
- Redacció

L’Administració ja pot intervindre per posar cases buides al mercat

Un canvi normatiu de la Generalitat elimina una condició que permetia que les cases buides en zones de despoblament no es consideressin com a tals i, per tant, l’Administració no hi pogués fer res.

(foto: arxiu)

El govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei que, entre moltes altres mesures, modifica un apartat de la Llei d'Habitatge del 2007 que impedia que moltes cases buides del món rural no poguessin ser considerades com a tals i, en conseqüència, quedessin al marge de les eines que té l'Administració per intentar posar-les al mercat. La llei considerava com a habitatge buit aquell que estava desocupat permanentment, sense causa justificada, durant més de dos anys, excepte si l'abandonament era "en una zona rural en procés de pèrdua de població", excepció que incloïa la majoria de municipis garriguencs. Ara, aquesta frase s'ha eliminat i, per tant, molts habitatges buits de la comarca ja entren dins dels supòsits en què la llei permet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els ajuntaments, que són òrgans competents en aquesta matèria, puguin intervenir.

S'obre la porta
El fet que ara (el decret és vigent des del 19 de maig) es pugui considerar habitatge buit aquell que porta més de dos anys desocupat sense causa justificada obre la porta que els consistoris hi intervinguin amb un seguit d'eines, com ara programes d'inspecció, oferir garanties als propietaris en relació amb el cobrament de rendes o reparació de desperfectes, impulsar polítiques de rehabilitació, rebre cedits els habitatges per gestionar-ne el lloguer, aplicar mesures fiscals que incentivin la posada al mercat o, en última instància, acordar el lloguer forçós si es tracta de zones amb una alta demanda residencial.

L'Associació de Micropobles de Catalunya havia demanat aquest canvi en diverses ocasions i l'ha rebut amb satisfacció. "Era un obstacle a l'hora de mobilitzar el parc d'habitatge i ara es permetrà posar en marxa l'article 42 de la Llei d'Habitatge", explica Sebastià Mata, secretari de Joventut, Emprenedoria, Habitatge i Repoblament de l'entitat.