DRETS
- Redacció / Bovera

L’última fossa comuna de la Guerra Civil a Bovera, destruïda

La van excavar entre els dies 9 i 11 de gener. No s’hi havia pogut treballar a l’estiu perquè hi havia una canonada de reg. En la instal·lació d’aquesta canonada, fa anys, es va desfer l’enterrament original. 

Rebaixant el terreny per accedir a la fossa. (Foto: Dep. Justícia)

La Direcció General de Memòria Democràtica va excavar entre els dies 9 i 11 de gener la darrera fossa de la Guerra Civil de Bovera, a la zona del Coll Roig. L'exhumació no s'havia pogut fer a l'estiu, com en el cas de les fosses del cementiri i de la Casilla, perquè hi havia una canonada de reg, i es va haver d'esperar uns mesos fins al final de la campanya.

Malauradament, la fossa va ser destruïda durant la construcció de la citada canonada, fa anys. Els arqueòlegs van trobar restes òssies fragmentàries i inconnexes, però no el retall de l'enterrament original, ni materials associats als ossos. Així, no es pot confirmar que les restes corresponguin a soldats morts durant la Guerra Civil. Tampoc està clar què se'n podrà extreure de l'estudi antropològic.

El Departament de Justícia va actuar l’any passat i l’inici d’aquest 2024 a Bovera en el marc del Pla de Fosses 2023-2025. Al cementiri s’hi van recuperar les restes de 14 soldats que haurien mort a l’hospital de campanya ubicat al Mas del Senyor. A l’anomenada Casilla s’hi van exhumar 12 individus, soldats afusellats per les tropes franquistes en trobar-los en aquell punt, un espai de primer triatge mèdic abans de l’hospital.